1. USLOVI

Pristupom na ovaj vebsajt, vi pristajete na Uslove korišćenja vebsajta, sve važeće odredbe i zakone, i saglasni ste sa time da snosite odgovornost za usklađenost sa bilo kojim važećim lokalnim zakonom. U slučaju da se ne slažete ni sa jednim od ovih uslova, biće vam zabranjeno da koristite i pristupate ovom sajtu. Materijal koji se na njemu nalazi je zaštićen važećim zakonom o autorskim pravima i svojim zaštitnim znakom.

2. UPOTREBA DOZVOLE

a) Dozvola je odobrena za privremeni ‘download’ jedne kopije materijala sa VIŠETV vebsajta isključivo za ličnu, nemarketinšku upotrebu. Pod ovom licencom, nije dozvoljeno:
i. menjati ili kopirati materijale;
ii. koristiti materijale u marketinške ili bilo koje druge javne svrhe (bilo marketinške ili ne);
iii. pokušati sa obrnutim inženjeringom bilo kog softvera unutar VIŠETV vebsajta;
iv. ukloniti autorska prava ili bilo koji drugi posedovni znak na materijalima;
v. prenositi materijale drugom licu ili ih duplirati za drugi server.

b) Ovom licencom se može zabraniti pristup materijalima usled nepoštovanja i narušavanja uslova korišćenja. Nakon sprovedene zabrane, dužni ste da uništite sav skinut materijal koji je u vašem posedu bilo u elektronskom ili štampanom formatu.

3. ODRICANJE

Kvalitet materijala na VIŠETV vebsajtu koji smo obezbedili je onakav kako je prikazan. VIŠETV ne garantuje ni na koji način, i zato negira i poriče sve druge garancije, uključujući i garancije i uslove prodaje, podobnost određenoj svrsi ili druga ugrožavanja prava. Dalje, VIŠETV ne garantuje tačnost, verovatne rezultate ili pouzdanost pri upotrebi materijala vezanih sa vebsajt od strane drugih sajtova linkovanih za VIŠETV.

4. OGRANIČENJA

Ni u jednom slučaju VIŠETV nije odgovorna za bilo koju nanesenu štetu (uključujući, bez ograničenja, oštećenja prilikom gubitka podataka ili profita, ili usled okončanja biznisa) koje se javljaju prilikom upotrebe ili nemogućnosti upotrebe materijala na VIŠETV vebsajtu, čak i u slučaju da je predstavnik VIŠETV-a bio usmeno ili pismeno obavešten o mogućnosti takve štete. Zbog toga što neki pravni sistemi ne dozvoljavaju ograničenja pomenutih garancija ili ograničenja odgovornosti za slučajne i namerne štete, ova ograničenja se možda ne odnose na vas.

5. REVIZIJE I KOREKCIJE

Materijal prikazan na VIŠETV vebsajtu može imati u sebi tehničku, pravopisnu ili slikovnu grešku. VIŠETV ne garantuje tačnost, potpunost bilo kog materijala na svom vebsajtu. VIŠETV može da načini promene na materijalu koji se nalazi na vebsajtu bilo kada bez obaveštenja. VIŠETV se ne obavezuje da vrši update materijala.

6. LINKOVI

VIŠETV ne ocenjuje sve sajtove linkovane za svoj sajt i nije odgovoran za sadržaj na tim sajtovima. Ubrajanje bilo kog linka ne podrazumeva odobrenje oda strane VIŠETV-a. Upotreba linkovanih vebsajtova je lična odgovornost i rizik.

7. PROMENE U USLOVIMA KORIŠĆENJA

VIŠETV ima pravo da revidira ove uslove korišćenja na svom vebsajtu bilo kada bez obaveštenja. Korišćenjem ovog vebsajta pristajete na u tom trenutku aktuelnu verziju Uslova korišćenja.

8. NADLEŽNO PRAVO

Bilo koja tvrdnja koja je u vezi sa VIŠETV vebsajtom biće u skladu sa zakonom države bez obzira na sukob zakonskih odredbi.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Vaša privatnost je veoma važna za nas. Zbog toga, mi smo oformili ovu polisu kako bi vam pomogli u razumevanju načina na koji mi sakupljamo, koristimo, komuniciramo sa vašim ličnim podacima. Navedene tačke opisuju našu polisu o zaštiti privatnosti.
Pre ili u vreme prikupljanja ličnih podataka, mi ćemo izneti svrhu zbog koje se to čini.
Prikupićemo i koristiti lične podatke isključivo sa ciljem da ispunimo konkretnu svrhu, osim u slučaju uskraćivanja saglasnosti korisnika ili u slučaju zakonskih propisa.
Mi ćemo zadržati lične podatke samo onoliko koliko je to potrebno za ispunjenje te svrhe.
Prikupljaćemo lične podatke na način koji je zakonski dozvoljen i tamo gde je moguće uz pristanak korisnika.
Lični podaci mogu biti relevantni za svrhu za koju će se koristiti, i radi toga bi trebalo da budu tačni, kompletni i važeći.
Štitićemo lične podatke uz sigurnosne odredbe koje štite od gubitka i krađe, kao I neodobrenih pristupa, deljenja, kopiranja, korišćenja ili menjanja.
Mi ćemo da omogućimo korisnicima informacije o svojim regulrativama koje su vezane za upravljanje ličnim podacima.

Posvećeni smo tome da vodimo posao u skladu sa pomenutim principima kako bismo osigurali poverljivost ličnih podataka i njihovu zaštitu I održavanje.